Všeobecné obchodné podmienky

Aktualizované dňa: 17. júna, 2018

  • REZERVÁCIA - elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom - meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až na check-in pred odletom.
  • SKUPINOVÁ REZERVÁCIA - rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 10.
  • LETENKA - je zmluva medzi klientom a leteckou spoločnosťou (leteckým prepravcom) o zabezpečení prepravy cestujúceho a jeho batožiny a prípadne ďalších služieb spojených s touto prepravou, a to v rozsahu uvedenom na letenke. Momentom úhrady za letenku klient automaticky dobrovoľne súhlasí s touto zmluvou a s jej podmienkami, s podmienkami tarifu, za ktorý si letenku rezervoval a teda aj podmienkami pre storno a prípadné zmeny na letenke. Informácie o spoločných pravidlách systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ustanovených Európskym parlamentom a Radou Európskej únie sa dozviete na tel. čísle 00 800 67891011 alebo vo viacerých jazykoch tu: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm
  • ELEKTRONICKÁ LETENKA - údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku.
  • PALUBNÝ LÍSTOK – doklad, vytlačený po vykonaní online check-inu alebo vydaný pri airport check-ine na letisku, ktorý je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete. Je výsledkom zaregistrovania sa na príslušný let. Bez palubného lístka bude cestujúcemu odopretý nástup na cestu a poskytnutie prepravných služieb podľa prepravnej zmluvy. Výnimočne môže letecký prepravca povoliť nástup na palubu, pokiaľ sa cestujúci preukáže platným palubným lístkom v mobilnom zariadení. Na palubnom lístku je spravidla uvedený čas začiatku nástupu do lietadla (Gate opens) a čas, kedy sa nástup do lietadla uzatvára (Gate closes). Po uzatvorení nástupu do lietadla už nie je cestujúcim, ktorí sa na palube nenachádzajú, dovolené na palubu lietadla vstúpiť.
  • CENA LETENKY - cena prepravných leteckých služieb.
  • LETISKOVÉ POPLATKY - poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným - cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).
  • SERVISNÝ POPLATOK PELIKÁN - zahŕňa náklady spoločnosti Pelikán ako napr. technológia a administrácia spojená so sprostredkovaním kúpy letenky.
  • DARČEKOVÉ POUKÁŽKY - Klient má možnosť si zakúpiť darčekové poukážky v minimálnej hodnote 25 €. Po úhrade celkovej sumy darčekovej poukážky bude klientovi vytvorený a zaslaný jedinečný kód použiteľný na úhradu objednávky prostredníctvom Zákazníckeho Servisu.
  • APIS - Dodatočné informacie o cestujúcich ( Advance Passenger Information System ) Na základe legislatívy jednotlivých štátov vyžadujú niektoré letecké spoločnosti najmä pri medzinárodných letoch vkladanie dodatočných údajov o cestujúcich do rezervácií pred odletom. Jedná sa o údaje ako číslo pasu (príp. občianskeho preukazu, ak je možné do krajiny cestovať na tento cestovný doklad), štátna príslušnosť cestujúceho, dátum narodenia, pohlavie, krajina vydania a expirácia cestovného dokladu, miesto pobytu atď. Tieto údaje musia byť povinne vložené do rezervácií pred odletom. V záujme bezproblémového odletu, priebehu letu ako aj vstupu do príletovej krajiny alebo krajiny medzipristátia je dôležité, aby poskytované údaje boli presné a pravdivé. Za správnosť údajov a včasnosť ich poskytnutia zodpovedá cestujúci.

Podmienky a spôsob vytvorenia objednávky

Portál vyhodneletenky.sk poskytuje prostredníctvom portálu www.pelikan.sk resp. portálu obchodného partnera ponúkajúceho služby spoločnosti Pelikán, prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek vo vyhľadávacom formulári (miesto odletu do želanej destinácie, dátum odletu, miesto, odkiaľ si klient želá vrátiť sa, dátum odletu....) a zároveň si na jemu vyhovujúce a vybrané spojenie miesto objednať.

Pelikán klientovi po odoslaní objednávky vygeneruje potvrdenie o prijatej objednávke a zašle mu Podklady k úhrade, resp. mu zašle potvrdenie o úspešnej platbe, a to na základe zvoleného spôsobu platby. Za svoje služby si Pelikán účtuje servisný poplatok bližšie špecifikovaný v časti G VOP.

V prvom kroku objednávky je vždy uvedená najnižšia cena za vybranú letenku, ktorá je v ponuke, a v ktorej je uplatnená najvyššia prípadná zľava zo servisného poplatku, ktorú na túto letenku Pelikán poskytuje. Na letenku môžu byť aplikované zľavy zo servisného poplatku v rôznych výškach a letenka môže byť v ponuke Pelikánu aj bez zľavy zo servisného poplatku. Konkrétna výška servisného poplatku a jednotlivých zliav je výsledkom algoritmu systému, ktorého špecifikácia je predmetom obchodného tajomstva, klient ju ale má možnosť vidieť v rozpise ceny vždy ešte pred začatím platobnej operácie. Pokiaľ má klient záujem o vypracovanie ponuky letov agentom Zákazníckeho servisu, svoju požiadavku môže zaslať buď formou kontaktu zo záložky „Kontakty“, alebo z vlastnej e-mailovej adresy.

Prostredníctvom online rezervačného systému nie je možné robiť komplikované rezervácie, ktoré obsahujú viacero samostatných preletov, resp. samostatných leteniek, alebo pokiaľ chce prerušiť svoju cestu na niekoľko dní v tranzitnom meste pri lete do alebo z cieľovej destinácie. Takéto požiadavky môže klient zaslať na e-mailovú adresu Zákazníckeho servisu. Následne po odsúhlasení ponuky klientom agent zašle klientovi e-mailom Podklady k úhrade. Pri objednávke cez Zákaznícky servis je vždy uplatnený poplatok za poskytnuté služby bližšie špecifikovaný v časti G VOP. Klient je povinný uviesť e-mailovú adresu a telefónne číslo, na ktorom je zastihnuteľný až do ukončenia cesty, inak nemusí byť včas a správne informovaný o zmenách letového poriadku, či zrušení letov majúcich vplyv na jeho letenku a uskutočnenie cesty. Keďže tieto informácie môžu byť zasielané aj formou SMS správy, klient je povinný uviesť telefónne číslo na mobilný telefón prijímajúci SMS správy. V prípade, že klient neuvedie mobilné telefónne číslo, bude kontaktovaný e-mailom.

Kompletné znenie Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Pelikán nájdete na https://www.pelikan.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je neoddeliteľnou časťou súkromných či pracovných ciest do zahraničia.
Darčeková poukážka

Darčekové poukážky

Darčekovú poukážku možno využiť na kúpu ľubovolnej letenky, dovolenky či pobytu.

Sledujte nás

Spolupracujeme

vytvorené od
Vytvorené od atlasia
Copyright © VýhodnéLetenky - Všetky práva vyhradené